"FMS Starachowice" FEDERACJA MŁODYCH SOCJALDEMOKRATÓW - STARACHOWICEODWIEDZIŁO NAS


ZOSTAW PO SOBIE ŚLADKSIĘGA GOŚCIFEDERACJA MŁODYCH SOCJALDEMOKRATÓW


jest nowoczesną organizacją zrzeszającą młodzież o poglądach lewicowych,
będące pod skrzydłami Sojuszu Lewicy Demokratycznej (SLD) wywodzące się
z ruchu robotniczego, która za główny cel stawia sobie:
Budowę ustroju i społeczeństwa socjalistycznego poprzez drogę
demokratycznych reform.
Propagowanie wśród młodzieży idei socjaldemokracji, wolności, równości,
braterstwa, sprawiedliwości społecznej oraz postaw świadomego
uczestnictwa w życiu społeczno - politycznym.

Jesteśmy za:
- OCHRONĄ PRAW PRACOWNICZYCH
- RÓWNOMIERNYM ROZKŁADEM DOCHODU NARODOWEGO
- ZWIĘKSZONYM WPŁYWOM OBYWATELI NA WŁADZE
- BEZPŁATNĄ OPIEKĄ ZDROWOTNĄ, EDUKACJI, OPIEKI SOCJALNEJ
- ZWIEKSZONYM WPŁYWEM PRACOWNIKÓW NA PRZEDŚIĘBIORSTWA
- GODNĄ PŁACĘ ORAZ ZAPRZESTANIEM WYKORZYSTYWANIA PRACOWNIKÓW
- TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY, ZAKŁADÓW
- AKTYWNOŚCIĄ ZAWODOWĄ I SPOŁECZNĄ KOBIET, ORAZ POSZANOWANIE PRAWA MACIERZYŃSTWA

JEŻELI JESTEŚ W WIEKU 16-30 LAT, PRZYŁĄCZ SIĘ DO
NAS BY WSPÓLNIE REALIZOWAĆ NASZ PROGRAM ORAZ BUDOWAĆ
SILNĄ SOCJALDEMOKRATYCZNĄ POLSKĘ W EUROPIE.

NASZA PRZYSZŁOŚĆ W NASZYCH RĘKACH
PRZYŁĄCZ SIĘ NIE CZEKAJ


ODWIEDŹ NAS


AKTUALNOŚCIDOŁĄCZ DO AKCJI
"Łączy Nas wspólna krew"

FMS